Programy i sprawozdania

sprawozdania


Programy:


   Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2023
   Program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Miasto Świdnica na lata 2024-2030

Sprawozdania z działalności MOPS:


   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2023 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2022 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2021 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2020 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2019 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2018 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2017 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2016 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2015 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2014 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2013 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2012 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2011 roku
   Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2010 roku

Sprawozdania z realizacji programów:


   Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2025 w 2023 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny w 2023 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2023 w 2023 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2023 w 2022 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miasto Świdnica lata 2021-2025 w 2022 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny w 2022 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2023 w 2021 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miasto Świdnica lata 2021-2025 w 2021 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny w 2021 r.
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w 2020 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miasto Świdnica lata 2016-2020 w 2020 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2020 w 2020 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny w 2020 r.
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w 2019 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miasto Świdnica lata 2016-2020 w 2019 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2020 w 2019 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny w 2019 r.
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w 2018 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miasto Świdnica lata 2016-2020 w 2018 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2020 w 2018 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny w 2018 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2015-2017 w 2017 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miasto Świdnica lata 2016-2020 w 2017 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2020 w 2017 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny w 2017 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2020 w 2016 r.
   Informacja z zakresu realizacji Programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny w 2016 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2015-2017 w 2016 r.
   Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miasto Świdnica lata 2016-2020 w 2016 r.
   Informacja z zakresu realizacji w 2015 r. Programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 w 2015 roku
   Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2015-2017 w 2015 r.
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 w 2015 roku
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2014 rok
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 w 2014 roku
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2014 roku
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 w 2014 roku
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 w 2013 roku
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2013 roku
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 w 2013 roku
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2013 rok
   Monitoring problemów alkoholowych, narkotycznych i przemocowych
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 w 2012 roku
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2012 roku
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 w 2012 roku
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 w 2011 r.
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011-2012 w 2011 r.
   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 r.
Skip to content