Nasza oferta

Dzienny Dom Senior+ zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia oraz kompensuje skutki samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym. Seniorom udostępniana jest infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego. (siłownia zewnętrzna). Prowadzone są działania mające na celu zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów na rzecz środowiska lokalnego.

Seniorzy w naszym Domu mogą korzystać z:

 • usług opiekuńczych,
 • terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej w tym:
  – zajęcia ruchowe z piłkami,
  – zajęcia ruchowe na stepie,
  – spacer z kijkami,
  – zajęcia ze śpiewu,
  – zajęcia teatralne,
  – zajęcia plastyczne,
  – trening pamięci,
  – zajęcia ogrodnicze – hortiterapia,
  – zajęcia taneczne – choreoterapia,
  – klub dobrej książki-biblioterapia,
  – klub filmowy,
  – zajęcia komputerowe,
  – zajęcia „Złotej Igły”,
 • zabiegów rehabilitacyjnych,
 • posiłku w formie dwudaniowego obiadu,
 • poradnictwa specjalistycznego,
 • zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych, w tym:
  – imprezy okolicznościowe,
  – zabawy taneczne,
  – wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze,
  – imprezy sportowe,
  – festiwale i przeglądy artystyczne.

Seniorzy ponoszą częściową odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior +, miesięczny koszt pobytu jest niski, a wysokość jej jest uzależniona od sytuacji finansowej danego seniora.

Seniorzy mogą, korzystać z posiłku w formie dwudaniowego obiadu, osoby o niskich dochodach bezpłatnie, a pozostali płacą 9 zł za obiad.

Skip to content