Regulamin i dokumenty

sprawozdania


Regulamin:


   Regulamin Klubu

Inne dokumenty:


   Deklaracja uczestnictwa
   Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
   Klauzula informacyjna
   Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content