Świdnicka rada seniorów

Lokalna polityka społeczna wzbogacona została o nowy instrument, mający na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej starszych mieszkańców gminy. Rada Seniorów w Świdnicy funkcjonuje od 31 marca 2014 r. jako szczególny, fakultatywny organ doradczy. DDS+ ma w niej przedstawicieli.

Rada Seniorów w Świdnicy na stałe współpracuje z DDS+, między innymi w obszarze dystrybucji „Kopert Życia”, propagowania „Świdnickiej Karty Seniora” oraz w organizacji Świdnickich Dni Seniora.

III Kadencja Świdnickiej Rady Seniorów

 • Przewodniczący: Kielar Ryszard
 • wiceprzewodniczący: Mścisz Albert
 • sekretarz: Kasprowicz-Gładysz Maria

SKŁAD RADY

 1. Balcerek Dorota
 2. Deptuła Kazimierz
 3. Dybciak Zdzisław
 4. Fitrzyk Jerzy
 5. Grusiecki Jan
 6. Kasprowicz-Gładysz Maria
 7. Kielar Ryszard
 8. Klacewicz Aleksandra
 9. Lewicka Lucyna
 10. Mieńko Jolanta
 11. Mścisz Albert
 12. Olejniczak Bolesława
 13. Przybyła Barbara
 14. Spodymek-Kapuścińska Sabina
 15. Szydełko Elżbieta
 16. Uczkoronic Mariola
 17. Wojtal Bogusław
Skip to content