Pomoc dla zagrożonych niskimi temperaturami

cold

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Franciszkańska 7
pon.–pt. 7.30–15.30

tel. 74 852-13-27 lub 74 853-71-39
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Formy działań:

  • Udzielanie pomocy materialnej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych (m.in. na zakup opału, obuwia, odzieży),
  • Zlecanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (pobytu) osobom starszym i chorym,
  • Kierowanie osób do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni,
  • Wydawanie zleceń na korzystanie z pomocy w naturze (odzież używana z PCK, PKPS),
  • Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i praca socjalna,
  • Pomoc wolontariuszy.
Skip to content