Pomoc dla zagrożonych niskimi temperaturami

cold

POMOC DLA ZAGROŻONYCH NISKIMI TEMPERATURAMI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wałbrzyska 15
pon.–pt. 7.30–15.30

74/852 13 27
74/853 71 39
osrodek@mops.swidnica.pl

W sprawach osób bezdomnych:
Sekcja terenowa MOPS nr 3 przy ul. Westerplatte 47
pon.–pt. 7.30–15.30

74/640 28 88
74/640 28 89

Formy działań:

  • Udzielanie pomocy materialnej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych (m.in. na zakup opału, obuwia, odzieży)
  • Zlecanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (pobytu) osobom starszym i chorym
  • Kierowanie osób do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni
  • Wydawanie zleceń na korzystanie z pomocy w naturze (odzież używana z PCK, PKPS)
  • Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i praca socjalna
  • Pomoc wolontariuszy