Program terapeutyczny

formy_pomocy

 

Oferta programu terapeutycznego na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnica
realizowanego  w Poradni Terapii Uzależnienia  od Alkoholu i Współuzależnienia
w Świdnicy przy ul.Westerplatte 47.  
telefon kontaktowy : 74 852 28 02

 

Terapia dla sprawców przemocy
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr Sławomir Czyż 20.02.2019 10.07.2019 zajęcia w środę w godz. 16.00-20.00 – 20 sesji – Grupa zamknięta

 

Terapia dla osób doświadczających przemocy domowej
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr Sławomir Czyż 21.02.2019 05.12.2019 zajęcia w czwartek w godz.16.00-20.00 – 42 sesje – Grupa otwarta (6-12 osób)

 

Poradnictwo i terapia indywidualna dla osób uwikłanych w przemoc domową i dla rodziców osób uzależnionych
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr Sławomir Czyż 16.02.2019 14.12.2019 dyżury w sobotę 9.30-13.30

 

Grupowy trening  asertywności dla osób uwikłanych w przemoc domową
Osoba prowadząca Kiedy Uwagi
mgr Sławomir Czyż
  • 1 spotkanie:
    13-15.09.2019
  • 2 spotkanie:
    18-20.10.2019
 2 spotkania jednej grupy treningowej łącznie 50 godzin), osoba bierze udział w obu spotkaniach

 

Poradnictwo i terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr  Justyna Włodarczyk 19.02.2019 17.12.2019 dyżury we wtorki 14.00-18.00

 

Trening kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej
Osoba prowadząca Kiedy Uwagi
mgr  Justyna Włodarczyk
  • 1 spotkanie: 21.02 – 13.06.2019
  • 2 spotkanie: 05.09. -12.12.2019
zajęcia w czwartek w godz. 14.00-18.00 Grupa 6-15 osób