Program terapeutyczny

formy_pomocy

 

Oferta programu terapeutycznego na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnica
realizowanego  w Poradni Terapii Uzależnienia  od Alkoholu i Współuzależnienia
w Świdnicy przy ul.Westerplatte 47.  
telefon kontaktowy : 74 852 28 02

 

Terapia dla sprawców przemocy
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr Sławomir Czyż 28.03.2018 08.08.2018 zajęcia w środę w godz. 16.00-20.00 – 20 sesji – Grupa zamknięta

 

Terapia dla osób doświadczających przemocy domowej
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr Sławomir Czyż 29.03.2018 29.11.2018 zajęcia w czwartek w godz.16.00-20.00 – 42 sesje – Grupa otwarta (6-12 osób)

 

Poradnictwo i terapia indywidualna dla osób uwikłanych w przemoc domową i dla rodziców osób uzależnionych
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr Sławomir Czyż 31.03.2018 01.12.2018 dyżury w sobotę 9.30-13.30

 

Grupowy trening  asertywności dla osób uwikłanych w przemoc domową
Osoba prowadząca Kiedy Uwagi
mgr Sławomir Czyż
  • 1 spotkanie:
    14-16.09.2018
  • 2 spotkanie:
    12-14.10.2018
 2 spotkania jednej grupy treningowej łącznie 25 godzin), osoba bierze udział w obu spotkaniach

 

Poradnictwo i terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr  Justyna Włodarczyk 27.03.2018 04.12.2018 dyżury we wtorki 16.00-20.00

 

Trening kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej
Osoba prowadząca Kiedy Uwagi
mgr  Justyna Włodarczyk
  • 1 spotkanie: 27.03 – 21.06.2018
  • 2 spotkanie: 06.09. -06.12.2018
zajęcia w czwartek w godz. 16.00-20.00 Grupa do 15 osób