Program terapeutyczny

formy_pomocy

 

Oferta programu terapeutycznego na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnica
realizowanego  w Poradni Terapii Uzależnienia  od Alkoholu i Współuzależnienia
w Świdnicy przy ul.Westerplatte 47.  
telefon kontaktowy : 74 852 28 02

 

Terapia dla sprawców przemocy domowej
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr Sławomir Czyż 01.07.2020 r. (środy) 18.11.2020 r. od godziny 16.00 do godziny 20.00 – 20 sesji po 4 godziny

 

Terapia dla osób doświadczających przemocy domowej
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr Sławomir Czyż 13.02.2020 r. 29.10.2020 r. od godziny 16.00 do godziny 20.00 – od lutego do marca czwartki, a w miesiącach lipiec – październik: poniedziałki i czwartki

 

Poradnictwo i terapia indywidualna dla osób uwikłanych w przemoc domową i dla rodziców osób uzależnionych
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr Sławomir Czyż 15.02.2020 r. (soboty) 19.12.2020 r. 44 dyżury po 4 godziny – od godziny 9.30 do godziny 13.30

 

Grupowy trening  asertywności dla osób uwikłanych w przemoc domową
Osoba prowadząca Kiedy Uwagi
mgr Sławomir Czyż
  • I cz. 18.09.2020 r. – 20.09.2020 r.
  • II cz. 23.10.2020 r. – 25.10.2020 r.
Piątek: 16.00 do 21.00; Sobota od9.00 do 20.00; Niedziela od 9.00 do 19.00, dwie części po 25 godzin

 

Poradnictwo i terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej
Osoba prowadząca Data rozpoczęcia Data zakończenia Uwagi
mgr  Justyna Włodarczyk 12.02.2020 r. (środy) 16.12.2020 r. od godziny 16.00 do godziny 20.00 – 44 dyżury po 4 godziny

 

Trening kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej
Osoba prowadząca Kiedy Uwagi
mgr  Justyna Włodarczyk
  • I cz. 14.02.2020 r., 19.06.2020 r.
  • II cz. 04.09.2020 r., 04.12.2020 r. (piątki)
od godziny 16.00 do godziny 20.00 – 32 sesje po 4 godziny