Ważne informacje

status
WAŻNE INFORMACJE

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-57

 

INFORMACJA – pokój nr 11
Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych odbywa się codziennie w godzinach  8:00 – 15:00.

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Okres świadczeniowy 2016/2017 trwa do 30 września 2017r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami:

– od 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2017r.,

– od dnia 1 września 2017r. do dnia 30 września 2017r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.,

– od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2017r.,

– od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 listopada 2017r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2018r.,

– od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 31 stycznia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 28 lutego 2018r.


Formularze wniosków dostępne są na informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 11 oraz na stronie internetowej www.mops.swidnica.pl w zakładce: Fundusz alimentacyjny.

Zakres zadań:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub zaliczek alimentacyjnych;
  • prowadzenie postępowań w stosunku do dłużników alimentacyjnych;
  • ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych z należnymi odsetkami;
  • przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczych o stanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych;
  • sprawozdawczość z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.