Ważne informacje

status

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: 74 854-90-57

INFORMACJA – pokój nr 11
Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń dobry start (300+) odbywa się codziennie
w godzinach  8:00 – 15:00.

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2018r. można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 (stary okres świadczeniowy 2017/2018 trwa do 30 września 2018r.).

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Składanie wniosków drogą tradycyjną na informacji przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 11 odbywa się dopiero od 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami:

– od 1 lipca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2018r.,

– od dnia 1 września 2018r. do dnia 30 września 2018r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2018r.,

– od dnia 1 października 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2018r.,

– od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 30 listopada 2018r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2019r.,

– od dnia 1 grudnia 2018r. do dnia 31 stycznia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 28 lutego 2019r.


Formularze aktualnych wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mops.swidnica.pl w zakładce: Świadczenia rodzinne i alimentacyjne / Fundusz alimentacyjny.

Zakres zadań:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub zaliczek alimentacyjnych;
  • prowadzenie postępowań w stosunku do dłużników alimentacyjnych;
  • ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych z należnymi odsetkami;
  • przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczych o stanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych;
  • sprawozdawczość z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.