Budżet

Budżet MOPS w Świdnicy na rok 2020 Budżet MOPS w

Dokumenty Strategiczne

Strategie: Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020 Strategia rozwiązywania

Kadra

  Zastępca dyrektora Wojciech Burdek Dział Świadczeń Pomocy Społecznej Starszy

Akty prawne

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego