Budżet

Budżet MOPS w Świdnicy na rok 2018 Budżet MOPS w

Dokumenty Strategiczne

Strategie: Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski Dolnośląska Strategia Integracji

Kadra

  Zastępca dyrektora Wojciech Burdek Dział Świadczeń Pomocy Społecznej Starszy

Akty prawne

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego