Ważne!

status

WAŻNE!

  • Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to co zrobiła ofiara.
  • Nie ma żadnego usprawiedliwienia przemocy, nikt nie ma prawa znęcać się nad innymi.
  • Zrozumiałe i dopuszczalne jest niezdecydowanie i niekonsekwencja w zachowaniu ofiar – jest to objaw doznanego urazu.
  • Bezpieczeństwo ofiar jest najważniejsze.

 

   Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
   Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim – stan na dzień 3 lipca 2017 r.
   Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługam i opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach w województwie dolnośląskim – stan na dzień 11 lipca 2018 r.