Kontakt z Ośrodkiem

W trosce o sprawną obsługę klientów zachęcamy do korzystania z innych, nieosobistych form kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Wiele spraw można zrealizować poprzez platformę ePUAP czyli Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Z pracownikami można kontaktować się:

  • telefonicznie – 74 852-13-27,
  • e-mail – osrodek@mops.swidnica.pl,
  • poprzez platformę https://epuap.gov.pl/

UWAGA: W przypadku składania wniosków elektronicznie konieczne jest podpisanie pisma przewodniego (ewentualnie formularza) wraz z wszystkimi załącznikami podpisem zaufanym/kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na przykładzie platformy ePUAP – jeśli do pisma ogólnego lub innego formularza zamierzamy dodać załączniki to każdy z tych załączników, przed dodaniem, musi zostać osobno podpisany podpisem zaufanym/kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Można to zrobić za pomocą narzędzia online – [ kliknij ]

Skip to content