2014-08-28 14:33:19

Kolejny instrument aktywnej integracji - Uwierz we własne siły

Z dniem 29.08.2014 r.  Firma NESTOR GROUP z siedzibą w Świdnicy rozpoczyna realizację kolejnego instrumentu aktywnej integracji – aktywizacji edukacyjnej w ramach Projektu. Stworzy to szansę dla 18 uczestników na podniesienie kwalifikacji zawodowych (zgodnie z indywidualnymi potrzebami) ...

czytaj więcej
 

2014-08-27 15:20:49

Projekt Osłonowy pt „Warto wiedzieć” – emisja pierwszego artykułu

...

czytaj więcej
 

2014-08-22 08:22:46

WNIOSKI NA STYPENDIA SZKOLNE DO 15 WRZEŚNIA 2014r.

W dniach od 1 września 2014r. do 15 września 2014r. będą przyjmowane wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne. Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia...

czytaj więcej
 

2014-07-29 14:56:24

ŚWIADCZENIA RODZINNE - nowy okres zasiłkowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od 1 września 2014 r. przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.   Formularze wniosków dostępne są na informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Franc...

czytaj więcej
 

2014-07-29 14:10:54

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - nowy okres świadczeniowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od 1 sierpnia 2014 r. przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015.   Formularze wniosków dostępne są na informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimenta...

czytaj więcej