2016-02-04 11:27:29

Program Rodzina 500+

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Świdnica programem „Rodzina 500+” informujemy, iż rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (do 18. roku życia) wpłynął do Sejmu w dniu 01.02.2016r. – druk nr 216....

czytaj więcej
 

2016-02-11 11:49:19

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentrat...

czytaj więcej
 

2016-01-22 14:21:23

Kopera życia

"Koperta życia" - to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych lub samotnych. Polega ona na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych oraz danych osobowy...

czytaj więcej
 

2016-01-18 12:39:08

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i..

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, będących mieszkańcami Świdnicy. ...

czytaj więcej
 

2016-01-18 09:11:54

MRPiPS: Plany na 2016 rok

Program „Rodzina 500 plus”, godzinowa płaca minimalna 12 zł, nowelizacja Kodeksu pracy i ustawa o dożywianiu – to kluczowe zmiany zapowiedziane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej....

czytaj więcej