Wspieraj seniora

Zapraszamy osoby powyżej 70. roku życia, które chcą ograniczyć wychodzenie