Wsparcie specjalistyczne

Mimo utrudnionych warunków wynikających z sytuacji epidemiologicznej, zdarzenia dotyczące zagrożenia