Przydatne adresy

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział w Wałbrzychu. Inspektorat
    ZUS w Świdnicy
    ul. Saperów 29, 58-100 Świdnica
    Godziny otwarcia: · 07:00–15:00
    Tel. 74 649 76 00

WAŻNE

Fundusz prowadzi witrynę internetową www.pfron.org.pl, na której zamieszcza informacje skierowane do wszystkich zainteresowanych działalnością PFRON i korzystaniem z jego wsparcia.

Dane kontaktowe Biura PFRON w Warszawie

Rodzaj sprawy

Telefon/e-mail

centrala

22 50-55-500

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacja składek

Infolinia: 0 801-233-554 lub 22 581-84-10

Wpłaty obowiązkowe na PFRON

Infolinia: 22 50-55-699

ewidencja@pfron.org.pl

lub epfron@pfron.org.pl

Skargi i wnioski

22 50-55-213

interwencje@pfron.org.pl

bezpośrednia obsługa interesantów:

Biuro PFRON

al. Jana Pawła II 13, piętro IX, pokój nr 912 (poniedziałek godz. 9.00-17.00,

wtorek- piątek godz. 9.00- 15.00

Wsparcie indywidualne osób niepełnosprawnych, zadania PFRON

Infolinia: 22 50-55-670

(codziennie w godz. 9.00-15.30

infolinia@pfron.org.pl

Zadania zlecane organizacjom i fundacjom

zadania_zlecane@pfron.org.pl

Program „Aktywny Samorząd”

as@pfron.org.pl

Program „Wsparcie inicjatyw”

(m.in. konkurs „Otwarte Drzwi”,

konkurs plastyczny)

pwi@pfron.org.pl

Pozostałe programy PFRON

programy@pfron.org.pl

Redakcja „Kwartalnika Naukowego”

22 50-55-249, 22 50-55-281

Redakcja „Biuletynu Informacji Publicznej”

bip@pfron.org.pl

Rzecznik prasowy PFRON

rzecznik@pfron.org.pl

Skip to content