Świdnica pomaga seniorom

Seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem. Według zaleceń specjalistów powinny oni większość czasu spędzać w domu. Jednak nie każdy ma rodzinę na którą może liczyć w załatwieniu codziennych spraw takich jak chociażby zakupy artykułów spożywczych czy leków. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy uruchomił specjalny punkt informacyjny, gdzie mogą zgłaszać się wolontariusze chętni do pomocy osobom starszym, a także seniorzy, którzy takiego wsparcia potrzebują.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej większą opieką obejmą seniorów. W miarę możliwości monitorowani będą nie tylko podopieczni MOPS, ale inne osoby, wskazane i zgłoszone przez mieszkańców. Uruchomiono specjalny punkt konsultacyjny, gdzie przyjmowane są zgłoszenia od osób chętnych do pomocy seniorom w zrobieniu zakupów czy innych codziennych aktywnościach.

Zwracam się z apelem, by ci, którzy wesprzeć chcą osoby starsze przede wszystkim poprzez zrobienie bieżących zakupów, zgłaszały się do MOPS jako wolontariusze. Zachęcam też do takiej formy pomocy wobec sąsiadów czy znajomych. Szczególnie zależy nam na pomocy osobom samotnym. Ważne, by osoby najbardziej narażone przez kilkanaście dni nie opuszczały miejsca zamieszkania.

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy

Wolontariat na rzecz osób starszych koordynuje pracownik MOPS Agnieszka Gołacińska pod numerem telefonu 728 415 298 lub e-mail: a.golacinska@mops.swidnica.pl

Skip to content