Pomoc prawna

status

POMOC PRAWNA

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74 856-58-15

e-mail: oik.pcpr.swidnica@op.pl

Poniedziałki: od 15.30 – 18.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Franciszkańska 7, tel. 74 854 90 50, 52, 59 (wtorek, czwartek 8:00 – 15:30)
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Porady udzielane są klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanym przez pracownika socjalnego Ośrodka, w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Termin spotkania pracownik socjalny ustala z Działem ds. Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Długa 33, tel. 74 850-04-60

Dyżury:

poniedziałki od 13.00 do 17.00
wtorki od 08.00 do 12.00
środy od 08.00 do 12.00
czwartki od 13.00 do 17.00
piątki od 08.00 do 12.00

Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.„

Punkt przy Urzędzie Gminy w Świdnicy , ul. Głowackiego 4, tel. 74 580-04-60

Pomoc w zakresie prawa rodzinnego, pracy, przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych.

Dyżury:

poniedziałki od 07.30 do 11.30
wtorki od 12.30 do 16.30
środy od 12.30 do 16.30
czwartki od 07.30 do 11.30
piątki od 09.00 do 13.00

Fundacja Pomocy Prawnej NEGOTIUM

ul. Długa 54-58/5, tel. 723 953 597e-mail: biuro@fundacjanegotium.pl

Porady prawne wraz z kompleksową obsługą podopiecznego udzielane są po uprzednim umówieniu na spotkanie mailowo lub telefonicznie.

Poniedziałek – piątek: od 08.00 do 16.00.

Skip to content