MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel./fax /74/ 852-13-27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

 

Ośrodek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Dyrektor ośrodka w sprawie interwencji i skarg przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 10:00-14:00 / pokój 107/.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – pokój nr 10 (parter) – czynne w godz. 08:00 – 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-10:00 oraz 14:00-15:30.

Telefony kontaktowe :

  • 74/ 854-90-50,
  • 74/ 854-90-58,
  • 74/ 854-90-53,
  • 74/ 854-90-51.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: /74/ 854-90-54

  • Świadczenie wychowawcze (500+): tel. 74/ 854-90-54,
  • Świadczenia alimentacyjne: tel. 74/ 854-90-57,
  • Świadczenia rodzinne: tel. 74/ 854-90-56.

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych odbywa się w godzinach 08:00 – 15:00.

ePUAP

Profil urzędu: [ kliknij ]
Adres skrzynki: /mops_swidnica/SkrytkaESP

UWAGA: W przypadku składania korespondencji elektronicznie konieczne jest podpisanie pisma przewodniego (ewentualnie formularza) wraz z wszystkimi załącznikami podpisem zaufanym/kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na przykładzie platformy ePUAP – jeśli do pisma ogólnego lub innego formularza zamierzamy dodać załączniki to każdy z tych załączników, przed dodaniem, musi zostać osobno podpisany podpisem zaufanym/kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Można to zrobić za pomocą narzędzia online – [ kliknij ]

Skip to content