Kadra

kadra

Dyrektor
Violetta Kalin
pokój: 204
przyjmowanie interesantów: środa 10:00-14:00

 


Zastępca dyrektora
Wojciech Burdek

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator: Irena Liszka
Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator: Monika Kosterka
Starszy specjalista pracy socjalnej: Urszula Stawreli
Specjalista pracy socjalnej: Barbara Iwancz
Inspektor ds. osób niepełnosprawnych: Ewa Krzeczkowska
Inspektor: Izabela Fecko
Inspektor: Bożena Krug
Inspektor: Elżbieta Gniewek
Inspektor: Justyna Sitarska
Podinspektor: Małgorzata Maciejewska, w zastępstwie: Agnieszka Gołacińska
Pracownik socjalny: Kalina Pojasek
Aspirant pracy socjalnej – kancelaria: Ryszard Kurylak
1/2 Starszy informatyk, 1/2 podinspektor: Tomasz Strzelczyk

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Kierownik: Zenon Wojak
Starszy inspektor: Bożena Antos
Starszy inspektor: Agnieszka Grabowska
Starszy inspektor: Ewelina Przednowek
Starszy inspektor: Alicja Kubik
Podinspektor: Karolina Sandurska
Podinspektor: Joanna Muszalik
Podinspektor: Aneta Woroch
Podinspektor: Paulina Szarota
Podinspektor: Katarzyna Fasuga
Pomoc administracyjna: Patrycja Paterak

 

Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kierownik: Szymon Łokić
Inspektor – sekretariat: Zofia Nowopolska
Inspektor: Marta Pawłowska
1/2 Goniec, 1/2 robotnik gospodarczy: Marzena Dyka
1/2 robotnik gospodarczy: Jolanta Burghardt
1/2 robotnik gospodarczy: Renata Górska
Konserwator: Adam Ciepliński

 

Dział Finansowo-Księgowy
Główny księgowy: Marta Adamus
Księgowa: Małgorzata Buczko
Podinspektor: Dorota Wiech

 

Biuro Projektów Społecznych
Inspektor: Marta Gozdek

Dział Pomocy Środowiskowej

Sekcja terenowa nr 1 ul. Franciszkańska 7
Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator sekcji: Grażyna Szulc
Pracownik socjalny: Sylwia Zagórska
Specjalista pracy socjalnej: Joanna Balicka
Pracownik socjalny: Joanna Karasiewicz
Pracownik socjalny: Agnieszka Krawczyk
Specjalista pracy socjalnej: Ewelina Kulczycka-Łąg
Starszy pracownik socjalny: Zofia Droszczak

 

Sekcja terenowa nr 2 ul. Franciszkańska 7
Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator sekcji: Danuta Rzepisko
Starszy specjalista pracy socjalnej: Ewa Synowska
Starszy pracownik socjalny: Monika Kozłowska-Teuerle
Starszy pracownik socjalny: Beata Łozowicka
Starszy pracownik socjalny: Małgorzata Rzepka
Starszy specjalista pracy socjalnej: Monika Białczak
Starszy pracownik socjalny: Justyna Masiukiewicz

 

Sekcja terenowa nr 3 ul. Westerplatte 47
Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator: Grażyna Sławińska-Gąska
Starszy specjalista pracy socjalnej: Agnieszka Staroojciec
Pracownik socjalny: Olaf Winiarczyk
Starszy pracownik socjalny: Anna Morka
Starszy pracownik socjalny: Wioletta Andrzejewska
Pracownik socjalny: Martyna Janus
Starszy pracownik socjalny: Barbara Furtak – Gałan

 

Sekcja terenowa nr 4 ul. Franciszkańska 7
Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator: Magdalena Mucha
Starszy pracownik socjalny: Ewa Paruch
Starszy pracownik socjalny: Regina Smenda
Starszy pracownik socjalny: Lilianna Tralls
Starszy pracownik socjalny: Renata Tkocz

 

 

Dział Pomocy Specjalistycznej
Kierownik: Dorota Szyłobryt
Inspektor: Joanna Serwatka
Starszy pracownik socjalny: Dorota Cieplińska
1/2 Psycholog: Sylwia Łopacka
Specjalista pracy socjalnej: Anna Kędzierska-Klęsk
Asystent rodziny: Joanna Pietrzak – Rok
Asystent rodziny: Ewa Dziekańska
Asystent rodziny: Halina Bilicka – Kowaluk
Asystent rodziny: Dorota Bartecka
Asystent rodziny: Kinga Skrzypczak
Asystent rodziny: Marta Radwańska
Asystent rodziny: Arkadiusz Twaróg
1/2 Wychowawca w placówce wsparcia dziennego: Agata Kostek – Płaczek, Renata Tymińska

Stanowiska samodzielne
Radca prawny: Piotr Sosiński, zastępstwo: Justyna Grzechowiak
Główny specjalista ds. kadr i płac: Katarzyna Misiołek


  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy