Kadra

kadra

Dyrektor
Violetta Kalin
pokój: 107
przyjmowanie interesantów: środa 10:00-14:00


Zastępcy dyrektora
Dorota Szyłobryt
Wojciech Burdek

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej
Starszy specjalista pracy socjalnej: Monika Kosterka
Starszy specjalista pracy socjalnej: Urszula Stawreli
Specjalista pracy socjalnej: Barbara Iwancz
1/2 Pracownik socjalny: Anna Urawska
Pracownik socjalny: Kalina Pojasek
Specjalista pracy socjalnej: Ewelina Kulczycka-Łąg
Starszy inspektor: Justyna Sitarska-Kobryńska
Starszy inspektor: Ewelina Przednowek
Starszy inspektor: Bożena Krug
Starszy inspektor: Elżbieta Gniewek
Inspektor: Małgorzata Maciejewska
Podinspektor – kancelaria: Marta Łopacka
Starszy pracownik socjalny: Wioletta Andrzejewska

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Kierownik: Zenon Wojak
Starszy inspektor: Agnieszka Grabowska
Starszy inspektor: Alicja Kubik
Inspektor: Katarzyna Fasuga
Inspektor: Paulina Szarota
Podinspektor: Renata Kowalik
Podinspektor: Dominika Rybska

Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kierownik: Szymon Łokić
Inspektor: Marta Pawłowska
Podinspektor – sekretariat: Ewelina Rejdych
Pomoc administracyjna: Aleksandra Kamińska
Konserwator: Adam Ciepliński
Konserwator: Arkadiusz Grzelczyk
Informatyk: Bartosz Grabowski
1/2 Goniec, 1/2 robotnik gospodarczy: Marzena Dyka
Robotnik gospodarczy: Magdalena Kowalonek

Dział Finansowo-Księgowy
Główny księgowy: Marta Adamus
Starszy Inspektor: Małgorzata Buczko
Podinspektor: Aneta Woroch

Biuro Projektów Społecznych
1/2 Starszy inspektor: Marta Gozdek
Pracownik socjalny: Agnieszka Krawczyk

Dział Pomocy Środowiskowej
Kierownik: Grażyna Szulc
Starszy specjalista pracy socjalnej: Magdalena Mucha
Starszy specjalista pracy socjalnej: Agnieszka Gawlik
Starszy specjalista pracy socjalnej: Danuta Rzepisko
Starszy pracownik socjalny: Lilianna Tralls
Starszy pracownik socjalny: Sylwia Barć
Starszy pracownik socjalny: Renata Tkocz
Starszy pracownik socjalny: Olaf Winiarczyk
Starszy pracownik socjalny: Monika Kozłowska-Teuerle
Starszy pracownik socjalny: Beata Łozowicka
Starszy pracownik socjalny: Małgorzata Wierzbicka
Starszy pracownik socjalny: Kinga Skrzypczak
Starszy pracownik socjalny: Martyna Janus
Starszy pracownik socjalny: Anna Morka
Pracownik socjalny: Katarzyna Hryniów
Pracownik socjalny: Patrycja Leja
Pracownik socjalny: Patrycja Baniewska
Pracownik socjalny: Paulina Królikowska
Pracownik socjalny: Agnieszka Szcześniak – Staniszewska
Pracownik socjalny: Sylwia Brajczewska – Marciniak

Mieszkania chronione
Specjalista pracy socjalnej: Grażyna Sławińska – Gąska

Dział ds. Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Starszy pracownik socjalny: Dorota Cieplińska
Specjalista pracy z rodziną: Joanna Balicka
Asystent rodziny: Halina Bilicka – Kowaluk
Asystent rodziny: Marta Radwańska
Asystent rodziny: Natalia Guresz
Asystent rodziny: Katarzyna Szczekała
1/2 Asystent rodziny: Arkadiusz Twaróg

Klub Senior+ ul. M.Kozara-Słobódzkiego 19
Kierownik: Anna Kędzierska-Klęsk
Opiekun: Joanna Palij
1/4 Opiekun: Dorota Bartecka

Klub Senior+ ul. Malinowa 2
1/2 Kierownik: Marta Gozdek
1/4 Opiekun: Ilona Kopytsyna

Stanowiska samodzielne
Radca prawny: Justyna Grzechowiak
Radca prawny: Iga Kasiura
Główny specjalista ds. kadr i płac: Katarzyna Misiołek
Starszy inspektor: Joanna Serwatka
Psycholog: Julianna Skałba

Schronisko dla Osób Bezdomnych ul. Westerplatte 47
Kierownik: Monika Król
Pracownik socjalny: Justyna Żek
Opiekun: Maciej Sobczak

Dzienny Dom Senior+
Kierownik: Barbara Juszczyk – Galas
Inspektor: Małgorzata Czajkowska
Szef kuchni: Dorota Szerszeń
Kucharz: Grzegorz Kowalski
Pomoc kuchenna: Magdalena Barylska
Fizjoterapeuta: Marzena Desput – Gol
Instruktor terapii zajęciowej: Jolanta Rosińska
1/2 Pracownik socjalny: Anna Urawska
Opiekun: Agnieszka Moskwa
Opiekun: Sylwia Woźniak
Opiekun: Wanda Żur


  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy


Skip to content