Kadra

kadra

Dyrektor
Violetta Kalin
pokój: 107
przyjmowanie interesantów: środa 10:00-14:00


Zastępcy dyrektora
Dorota Szyłobryt
Wojciech Burdek

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej
Starszy specjalista pracy socjalnej: Monika Kosterka
Starszy specjalista pracy socjalnej: Urszula Stawreli
Starszy specjalista pracy socjalnej: Barbara Iwancz
Starszy specjalista pracy socjalnej: Ewelina Kulczycka-Łąg
Starszy pracownik socjalny: Anna Urawska
Starszy pracownik socjalny: Kalina Pojasek
Starszy pracownik socjalny: Katarzyna Pyka
Pracownik socjalny: Paulina Królikowska
Starszy inspektor: Ewelina Przednowek
Starszy inspektor: Bożena Krug
Starszy inspektor: Elżbieta Gniewek
Inspektor: Paulina Szarota
Podinspektor – kancelaria: Marta Łopacka

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Starszy inspektor: Agnieszka Grabowska
Starszy inspektor: Alicja Kubik
Inspektor: Katarzyna Fasuga
Podinspektor: Renata Kowalik
Podinspektor: Dominika Rybska
Podinspektor: Magdalena Poradzisz

Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kierownik: Szymon Łokić
Inspektor: Marta Pawłowska
Podinspektor – sekretariat: Ewelina Rejdych
Pomoc administracyjna: Aleksandra Kamińska
Konserwator: Adam Ciepliński
Konserwator: Arkadiusz Grzelczyk
Informatyk: Bartosz Grabowski
1/2 Goniec, 1/2 Sprzątaczka: Marzena Dyka
Sprzątaczka: Magdalena Kowalonek

Dział Finansowo-Księgowy
Główny księgowy: Marta Adamus
Księgowa: Katarzyna Misiołek
Inspektor: Aneta Woroch

Biuro Projektów Społecznych
1/2 Starszy inspektor: Marta Gozdek

Dział Pomocy Środowiskowej
Kierownik: Grażyna Szulc
Starszy specjalista pracy socjalnej: Magdalena Mucha
Starszy specjalista pracy socjalnej: Agnieszka Gawlik
Specjalista pracy socjalnej: Olaf Winiarczyk
Specjalista pracy socjalnej: Martyna Janus
Specjalista pracy socjalnej: Anna Morka
Specjalista pracy socjalnej: Wioletta Andrzejewska
Specjalista pracy socjalnej: Kinga Skrzypczak
Starszy pracownik socjalny: Lilianna Tralls
Starszy pracownik socjalny: Sylwia Barć
Starszy pracownik socjalny: Renata Tkocz
Starszy pracownik socjalny: Monika Kozłowska-Teuerle
Starszy pracownik socjalny: Beata Łozowicka
Starszy pracownik socjalny: Małgorzata Wierzbicka
Starszy pracownik socjalny: Patrycja Leja
Starszy pracownik socjalny: Patrycja Baniewska
Pracownik socjalny: Katarzyna Hryniów
Pracownik socjalny: Agnieszka Szcześniak – Staniszewska
Pracownik socjalny: Dominika Borko
Pracownik socjalny: Sylwia Brajczewska – Marciniak
Pracownik socjalny: Justyna Żek

Mieszkania: ul. 1-go Maja 23; ul. Kopernika 9e/1
Specjalista pracy socjalnej: Grażyna Sławińska-Gąska
Pracownik socjalny: Agnieszka Krawczyk

Dział ds. Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Starszy pracownik socjalny: Dorota Cieplińska
Specjalista pracy z rodziną: Joanna Balicka
Starszy Inspektor: Małgorzata Buczko
Starszy asystent rodziny: Halina Bilicka – Kowaluk
Starszy asystent rodziny: Marta Radwańska
Asystent rodziny: Natalia Bereśniewicz
Asystent rodziny: Katarzyna Szczekała

Klub Senior+ ul. M.Kozara-Słobódzkiego 19
Kierownik: Anna Kędzierska-Klęsk
Terapeuta zajęciowy: Dorota Bartecka

Klub Senior+ ul. Malinowa 2
1/2 Kierownik: Marta Gozdek
1/4 Opiekun: Iwona Widła

Stanowiska samodzielne
Radca prawny: Justyna Grzechowiak
Radca prawny: Iga Kasiura
Starszy inspektor: Joanna Serwatka
Starszy inspektor: Justyna Sitarska-Kobryńska
Psycholog: Julianna Stolarczyk

Schronisko dla Osób Bezdomnych ul. Westerplatte 47
Kierownik: Monika Król
Pracownik socjalny/Opiekun: Robert Bugajski
Opiekun: Maciej Sobczak
Opiekun: Bożena Dubecka
3/4 Sprzątaczka: Irena Murzyn

Dzienny Dom Senior+
Kierownik: Barbara Juszczyk – Galas
Inspektor: Małgorzata Czajkowska
Szef kuchni: Dorota Szerszeń
Kucharz: Grzegorz Kowalski
Pomoc kuchenna: Magdalena Barylska
Fizjoterapeuta: Marzena Desput – Gol
Terapeuta zajęciowy: Agnieszka Chwastek
Opiekun: Agnieszka Moskwa
Opiekun: Sylwia Woźniak
Opiekun: Wanda Żur


  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy


Skip to content