Kadra

kadra

Dyrektor
Violetta Kalin
pokój: 204
przyjmowanie interesantów: środa 10:00-14:00

 


Zastępca dyrektora
Wojciech Burdek

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Starszy specjalista pracy socjalnej – Irena Liszka
Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator sekcji: Monika Kosterka
Starszy specjalista pracy socjalnej: Urszula Stawreli
Specjalista pracy socjalnej: Barbara Iwancz
Starszy pracownik socjalny: Wioletta Andrzejewska
Pracownik socjalny: Kalina Pojasek
Specjalista pracy socjalnej: Ewelina Kulczycka-Łąg
Starszy inspektor: Justyna Sitarska
Inspektor: Bożena Krug
Inspektor: Elżbieta Gniewek
Podinspektor: Małgorzata Maciejewska
Aspirant pracy socjalnej – Agnieszka Gołacińska
Aspirant pracy socjalnej – kancelaria: Ryszard Kurylak
1/2 Starszy informatyk, 1/2 podinspektor: Tomasz Strzelczyk

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Kierownik: Zenon Wojak
Starszy inspektor: Agnieszka Grabowska
Starszy inspektor: Ewelina Przednowek
Starszy inspektor: Alicja Kubik
Podinspektor: Aneta Woroch
Podinspektor: Paulina Szarota
Podinspektor: Katarzyna Fasuga
Podinspektor: Renata Kowalik
Pomoc administracyjna: Dominika Rybska
Pomoc administracyjna: Barbara Partyczna
Pomoc administracyjna: Agnieszka Woźniak

 

Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kierownik: Szymon Łokić
Starszy inspektor – sekretariat: Zofia Nowopolska
Inspektor: Marta Pawłowska
1/2 Goniec, 1/2 robotnik gospodarczy: Marzena Dyka
1/2 robotnik gospodarczy: Magdalena Kowalonek
1/2 robotnik gospodarczy: Renata Górska
Konserwator: Adam Ciepliński

 

Dział Finansowo-Księgowy
Główny księgowy: Marta Adamus
Starszy Inspektor: Małgorzata Buczko
Inspektor: Dorota Wiech

 

Biuro Projektów Społecznych
Starszy inspektor: Marta Gozdek
Pracownik socjalny: Agnieszka Krawczyk

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Sekcja terenowa nr 1 ul. Franciszkańska 7
Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator sekcji: Grażyna Szulc
Specjalista pracy socjalnej: Joanna Balicka
Starszy pracownik socjalny: Sylwia Zagórska
Starszy pracownik socjalny: Zofia Droszczak
Pracownik socjalny: Katarzyna Hryniów

 

Sekcja terenowa nr 2 ul. Franciszkańska 7
Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator sekcji: Danuta Rzepisko
Starszy pracownik socjalny: Monika Kozłowska-Teuerle
Starszy pracownik socjalny: Beata Łozowicka
Starszy pracownik socjalny: Małgorzata Rzepka
Starszy specjalista pracy socjalnej: Monika Białczak
Pracownik socjalny: Kinga Skrzypczak

 

Sekcja terenowa nr 3 ul. Westerplatte 47
Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator sekcji: Grażyna Sławińska-Gąska
Starszy specjalista pracy socjalnej: Agnieszka Gawlik
Starszy pracownik socjalny: Olaf Winiarczyk
Starszy pracownik socjalny: Anna Morka
Pracownik socjalny: Martyna Janus
Pracownik socjalny: Justyna Żek
Pracownik socjalny: Monika Król

 

Sekcja terenowa nr 4 ul. Franciszkańska 7
Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator sekcji: Magdalena Mucha
Specjalista pracy socjalnej: Lilianna Tralls
Starszy pracownik socjalny: Regina Smenda
Starszy pracownik socjalny: Renata Tkocz
Pracownik socjalny: Ewa Paruch
Pracownik socjalny: Leja Patrycja

 

Dział Pomocy Specjalistycznej
Kierownik: Dorota Szyłobryt
Starszy inspektor: Joanna Serwatka
Starszy pracownik socjalny: Dorota Cieplińska
1/2 Psycholog: Sylwia Łopacka
Specjalista pracy socjalnej: Anna Kędzierska-Klęsk
Asystent rodziny: Joanna Pietrzak – Rok
Asystent rodziny: Ewa Dziekańska
Asystent rodziny: Halina Bilicka – Kowaluk
Asystent rodziny: Marta Radwańska
1/2 Asystent rodziny: Dorota Bartecka
1/2 Asystent rodziny: Arkadiusz Twaróg

 

Stanowiska samodzielne
Radca prawny: Piotr Sosiński, zastępstwo: Justyna Grzechowiak
Główny specjalista ds. kadr i płac: Katarzyna Misiołek


  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy