Pomoc psychologiczna

pomoc_psychologiczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy , ul. Franciszkańska 7
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Psycholog mgr Julianna Stolarczyk dyżuruje: poniedziałek – piątek, godz. 07:30– 15:30, ul. Franciszkańska 7, pok. nr 106 (I piętro).

Konsultacje z psychologiem wymagają wcześniejszego umówienia spotkania pod nr telefonu 723 398 620, 74 854 90 52, 668 188 858 lub za pośrednictwem pracownika socjalnego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Żeromskiego 16/8

e-mail: koordynator.oik@pcpr.swidnica.pl
Telefon kontaktowy: 74 856 58 15.

Psycholog – interwencja psychologiczna:

 • wtorek godz. 14.00 – 18.00,
 • środa godz. 14.00 – 18.00,
 • czwartek godz. 14.00 – 18.00.

Pedagog:

 • poniedziałek 14:00-18:00,
 • piątek godz. 15.30 – 17.30.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świdnicy, plac Św. Małgorzaty 1

Telefon kontaktowy: 781 621 801.

Pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna oraz szerokie wsparcie materialne i rzeczowe udzielane jest w:

 • poniedziałki od 8:00 do 15:00,
 • wtorki od 13:00 do 20:00,
 • środy od  8:00 do 15:00,
 • czwartki od 8:00 do 15:00,
 • piątki od 8:00 do 15:00,
 • soboty od 9:00 do 14:00.

„ARS MEDICA” Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 4

Telefon kontaktowy: 74 852 03 66-67.

Poradnia psychiatryczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Zespół Usług Medycznych “MEDYK” sp z o.o.,Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK”,  ul. Gdyńska 25a

Telefon kontaktowy: 74 850 21 99 , 74 850 21 50 , 74 663 11 33.

Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Psychologiczna.

Centrum Usług Medycznych „Eskulap” Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 47

Telefon kontaktowy: 74 306 70 77.

Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica udzielane są indywidualne konsultacje psychologiczne oraz prowadzone są zajęcia grupowe dla społeczności szkolnej, tj. uczniów i ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli:

Skip to content