Pomoc psychologiczna

pomoc_psychologiczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy , ul. Franciszkańska 7

  • Psycholog mgr Julianna Skałba dyżuruje: poniedziałek – piątek, godz. 07:30– 15:30, ul. Franciszkańska 7, pok. nr 106 (I piętro)

Konsultacje z psychologiem wymagają wcześniejszego umówienia spotkania pod nr telefonu 723 398 620, 74 854 90 52, 668 188 858 lub za pośrednictwem pracownika socjalnego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Żeromskiego 16/8

e-mail: koordynator.oik@pcpr.swidnica.pl
Telefon kontaktowy: 74 856 58 15

Psycholog – interwencja psychologiczna:

  • wtorek godz. 14.00 – 18.00
  • środa godz. 14.00 – 18.00
  • piątek godz. 14.00 – 18.00

Pedagog:

  • czwartek godz. 14:00 – 17:00
  • piątek godz. 14.00 – 18.00

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży „ARS MEDICA” Sp. z o.o. – Konopnickiej 4

Telefon kontaktowy: 74 852 06 66

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica udzielane są indywidualne konsultacje psychologiczne oraz prowadzone są zajęcia grupowe dla społeczności szkolnej, tj. uczniów i ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli:

Skip to content