Pomoc psychologiczna

pomoc_psychologiczna


Psycholog, terapeuta uzależnień mgr Sylwia Łopacka dyżuruje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7:

 • środa godz. 11:30 – 15:30, ul.Franciszkańska 7, pok. nr. 19,
 • czwartek godz. 7:30 – 15:30, ul.Franciszkańska 7, pok. nr 19,
 • piątek godz. 7:30 – 15:30, ul.Franciszkańska 7, pok. nr 15.

Indywidualne konsultacje psychologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne dla :

 • ofiar przemocy
 • rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi
 • rodzin dysfunkcyjnych
 • osób z zaburzeniami funkcjonowania

Konsultacje z psychologiem wymagają wcześniejszego umówienia spotkania pod nr telefonu 74 854 90 52 lub 74 854 90 59.


Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74 856 58 15

e-mail: oik.pcpr.swidnica@op.pl

Więcej informacji: [ kliknij ]

 


Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. Budowlana 6 (II piętro), tel. 516-739-515

czynny w poniedziałek od 17:15 do 18:15 oraz w dni dyżuru specjalistów

e-mail: parafia@swidnica.paulini.pl, parafia.sw.jozef@wp.pl

Strona www: [ kliknij ]

 


Caritas Diecezji Świdnickiej

ul. Westerplatte 4-6, tel. 74 851-25-04

e-mail: swidnica@caritas.pl

Ks. Dr Zbigniew Chromy

udziela poradnictwa duszpastersko-psychologiczno-pedagogicznego

po telefonicznym umówieniu terminu spotkania: 609 444 265

 


Szkoły podstawowe i gimnazja

W szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica udzielane są indywidualne konsultacje psychologiczne oraz prowadzone są zajęcia grupowe dla społeczności szkolnej, tj. uczniów i ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli.

 • Szkoła Podstawowa nr 315 pl. Wojska Polskiego 3 tel. 74/856 95 02 sekretariat@sp-315.swidnica.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Marcinkowskiego 4-6 tel. 74/852 23 66 sekretariat@sp4swidnica.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 105 ul. Folwarczna 2 tel. 74/852 26 40 sekretariat@sp105.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 6  z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Wodna 5-7 tel. 74/852 05 85 sp6swidnica@wp.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Wałbrzyska 39 tel. 74/852 29 24 sekretariat.sp8@gmail.com
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Of. Oświęcimskich 30 tel. 74/640 62 40 kontakt@sp2.swidnica.pl