Dokumenty Strategiczne

dokumanty


Strategie:


   Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie miasto Świdnica na lata 2019–2025
   Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS

Sprawozdania ze strategii:


   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2023 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2022 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2021 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2020 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 w 2019 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 w 2018 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 w 2017 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 w 2016 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 w 2015 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 w 2014 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 w 2013 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 w 2012 roku
   Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 w 2011 roku
   Sprawozdanie z realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Świdnicy w latach 2005-2010

 

Skip to content