Ważne informacje

W dniach od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. będą przyjmowane wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne.

Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – sierpniu 2021 r. nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia, oświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu netto otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w sierpniu 2021 r. (wszystkich członków rodziny), w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę, umów zlecenie, umów o dzieło
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • stałego zasiłku z pomocy społecznej
 • zasiłku okresowego z pomocy społecznej
 • emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej
 • zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego
 • alimentów
 • zasiłku dla bezrobotnych
 • prowadzonej działalności gospodarczej
 • dodatku mieszkaniowego, energetycznego
 • pracy dorywczej
 • praktyk uczniowskich
 • posiadania gospodarstwa rolnego

Druki wniosków o przyznanie prawa do stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego można pobierać w szkołach.

 

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 15 września 2021 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 10 (na parterze) – BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

Informacja czynna codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00.

Skip to content