Z ostatniej chwili

Nasza oferta

Dzienny Dom Senior+ zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku

O nas

  Naszym celem jest zaofe­ro­wa­nie wyso­kiej jako­ści usług i aktyw­no­ści

Skip to content