Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

kadra

Skład Zespołu


 • Dorota Szyłobryt – Przewodnicząca ZI, członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zastępca dyrektora MOPS w Świdnicy,
 • Joanna Balicka – z-ca Przewodniczącej ZI, specjalista pracy z rodziną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,
 • Marek Kornes – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,
 • Marek Rusin – Prokurator Rejonowy w Świdnicy,
 • Marek Fiłonowicz – Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy,
 • Ewa Żyłka – przełożona pielęgniarka, SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,
 • Anna Gerus – Fundacja „Ładne historie” w Świdnicy
 • Renata Józwicka – pedagog w Szkole Podstawowej Nr 6 w Świdnicy,
 • Maciej Więcek – Kierownik Kuratorów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy,
 • Joanna Karaszewska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy;
 • Dorota Cieplińska – starszy pracownik socjalny MOPS w Świdnicy.
Skip to content