Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

kadra

Skład Zespołu


 • Dorota Szyłobryt – Przewodnicząca ZI, członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zastępca dyrektora MOPS w Świdnicy,
 • Dorota Cieplińska  – z-ca Przewodniczącej ZI, st. pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Marcin Rogoziński – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,
 • Marek Rusin – Prokurator Rejonowy w Świdnicy,
 • Marek Fiłonowicz – Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy,
 • Ewa Żyłka – przełożona pielęgniarka, SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,
 • Ewa Górecka – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE”,
 • Jolanta Gawryszewska – Z-ca Naczelnej Pielęgniarki, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
 • Renata Józwicka – pedagog w Szkole Podstawowej Nr 6 w Świdnicy,
 • Edyta Janulewicz – Kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy,
 • Joanna Karaszewska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy;
 • Joanna Balicka – Specjalista pracy z rodziną MOPS w Świdnicy.
Skip to content