Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

kadra

Skład Zespołu


 • Dorota Szyłobryt – Przewodnicząca ZI, członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej w MOPS w Świdnicy,
 • Dorota Cieplińska  – z-ca Przewodniczącej ZI, członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, st. pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Wojciech Miazga – z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,
 • Marek Rusin – Prokurator Rejonowy w Świdnicy,
 • Marek Fiłonowicz – Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy,
 • Renata Chełminiak – st. pielęgniarka koordynująca, SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe,
 • Stefania Raducka-Gazda – młodszy asystent psycholog, SP ZOZ w Świdnicy,
 • Agnieszka Szcześniak-Staniszewska – wychowawca w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE”,
 • Renata Józwicka – pedagog w Szkole Podstawowej Nr 105 w Świdnicy,
 • Marzena Hawro – pedagog w Szkole Podstawowej Nr 105 w Świdnicy,
 • Edyta Janulewicz – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy,
 • Joanna Karaszewska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.