Rejony

REJONY Siedziba ul. Wałbrzyska 15 tel. 74 / 852 –

Dokumenty

Stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej

Komu pomóc

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o

Formy pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu

Akty prawne

AKTY PRAWNE – Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o