Rejony

Siedziba ul. Franciszkańska 7, tel. 74 852 – 13 –

Dokumenty

Stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej

Komu pomóc

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o

Formy pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu

Akty prawne

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Skip to content