Świdnicka Karta Seniora

,,Świdnicka Karta Seniora” adresowana jest do osób powyżej 60 roku życia, którzy są mieszkańcami Świdnicy, bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Program przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy w dniu 24 czerwca 2016 roku. Jego realizatorem jest Dzienny Dom Senior + w Świdnicy, ul. Saperów 27.

Ma on na celu m.in.:

  • zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr dla seniorów,
  • wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów,
  • poprawę jakości życia osób starszych.

Potwierdzeniem uczestnictwa w programie jest posiadanie karty seniora. Będzie ona wydawana w siedzibie realizatora, po uprzednim wypełnieniu wniosku, w ciągu 14 dni od momentu jego złożenia. W imieniu osób, którym wiek lub stan zdrowia nie pozwala na samodzielne poruszanie się, wnioski złożyć będą mogli ich opiekunowie, a wydanie karty nastąpi w miejscu zamieszkania seniora. Z karty korzystać będzie mógł opiekun – po okazaniu swego dokumentu tożsamości oraz upoważnienia seniora.

Karta będzie imienna i ważna bezterminowo. Nie będzie to karta płatnicza, kredytowa, bankomatowa, nie zastąpi żadnej formy płatności.

Posiadanie jej będzie uprawniało do zniżek w określonych punktach sprzedaży towarów/usług, będących partnerami programu. Aby zostać partnerem ,,Świdnickiej Karty Seniora” wystarczy zgłosić swój akces poprzez podpisanie porozumienia z miastem Świdnica, oferując dla seniorów na warunkach preferencyjnych swoje towary bądź usługi. Miejsce prowadzenia działalności przez partnera, oznaczone zostanie naklejką z logo programu.

Podpisanie porozumienia nie wiąże się z żadnymi kosztami, prócz zadeklarowania przez partnera ulg i rabatów.

Informacje na temat programu udzielane są w siedzibie realizatora w Dziennym Domu Senior+ w Świdnicy, ul. Saperów 27, tel. 74/853 83 20, 74/640 73 65.

Informacje w mediach: [ tvts.pl, ws-24.pl ]

Wniosek o wydanie Karty Seniora: [ kliknij ]

 

Skip to content