Akty prawne

dokumanty

   Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r., poz. 1327 ze zm.)

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735)

   Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz. 2029 ze zm.)

Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej www.prawo.sejm.gov.pl. Prosimy o korzystanie z ujednoliconych wersji aktów prawnych.

Skip to content