Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860), kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, oraz rodziny, w których przyszło na świat dziecko, w którego zdiagnozowano  ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu ciężko mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo w zakresie:

  1. Przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
  2. Wsparcia psychologicznego,
  3. Pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pomocowych,
  4. Dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Asystent rodziny opracowuje wspólnie z kobietą lub z rodziną, katalog możliwego do uzyskania wsparcia. Może występować, w imieniu rodziny, na jej żądanie, do podmiotów, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

W 2018 roku z tej formy wsparcia korzysta jedna rodzina.

Wzór wniosku: [ kliknij ]


Aby skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny, należy złożyć wniosek do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15.

Dodatkowo rodziny, w których urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mogą skorzystać z jednorazowego świadczenia w kwocie 4000 zł.  W bieżącym roku 2 rodziny skorzystały z ww. świadczenia.

Przydatne informacje:

– Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

– Informator „Za życiem”:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

Skip to content