Nabór na stanowisko radcy prawnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego (2 osoby po 5/8 etatu). 

I. Warunki przystąpienia do naboru

Do naboru może przystąpić kandydat, który:

  1. Jest obywatelem polskim.
  2. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze.
  3. Korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
  5. Posiada nieposzlakowaną opinię.
  6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  7. Spełnia wymogi wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. (…)

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]

Wynik naboru: [ kliknij ]

Skip to content