Akcja Podwórko

„Akcja Podwórko” to projekt adresowany do mieszkańców świdnickich kamienic i

Dzień Godności

Sprzed Urzędu Miejskiego w Świdnicy na plac Grunwaldzki wspólnie z