Korpus Wsparcia Seniorów 2022

Jeśli znasz w swoim najbliższym otoczeniu samotnego seniora w wieku 65 lat i więcej, który ze względu na stan zdrowia ma problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, a którego chciałbyś wspierać lub którego już wspierasz, zapraszamy do programu pomocy sąsiedzkiej:

Korpus Wsparcia Seniorów 2022

W związku z planowanym przystąpieniem przez Miasto Świdnicę do Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2022 r., zwracamy się z apelem do osób, które jako wolontariusze lub pomocni sąsiedzi zechcą objąć wsparciem seniorów.

Jakiego wsparcia mogą potrzebować seniorzy:

  • wspólne spędzanie czasu z seniorem, w tym spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.;
  • pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w realizacji recept;
  • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia;
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu;
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów;
  • pomoc w wyprowadzeniu psa;
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu;
  • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych i innych artykułów podstawowej potrzeby, zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków;
  • wsparcie seniorów w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.

Wolontariusze i pomocni sąsiedzi, którzy  podejmą się wsparcia seniorów, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów związanych z dojazdem do seniorów lub dowozem seniorów np. do lekarza, zwrot kosztów za bilety miejskie, a także zostaną objęte ubezpieczeniem OC od odpowiedzialności cywilnej w związku z obrotem gotówką oraz ubezpieczeniem NNW.

Osoby zainteresowane świadczeniem wsparcia seniorom prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, p. Małgorzatą Maciejewską tel. 723-423-264 lub 74 852 13 27 wew. 75, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

plakat_korpus