Zarządzanie budżetem domowym

21 lipca 2020 r. mieszkańcy Świdnicy mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu pod nazwą „Zarządzanie budżetem domowym”, zrealizowanym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7. Poprowadziła je Pani Agnieszka Lisowska, specjalizująca się w edukacji finansowej w zakresie zarządzania wydatkami domowymi i radzenia sobie w trudnej sytuacji finansowej.

Uczestnicy mieli możliwość poznać skuteczne narzędzia radzenia sobie z wydatkami, planowania i gospodarowania budżetem domowym. Uzyskali informacje, jak pokonać trudności finansowe, wynikające między innymi z zadłużenia.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????