Wypłaty dodatku węglowego

Pierwsza transza rządowych funduszy na dodatek węglowy w kwocie 1 533 060 złotych wpłynęła na konto miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w najbliższych dniach uruchomi procedurę, mającą na celu jak najszybszą dystrybucję środków. Realnie pieniądze wpłyną na konto wnioskodawców w pierwszym tygodniu października. Fundusze te muszą zostać najpierw wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej  do budżetu gminy i taki projekt uchwały pojawi się na sesji 30 września.

Świdniczanie złożyli do tej pory ponad 2300 wniosków. Łączna wnioskowana kwota to ponad 7 600 000 zł. Wysokość dopłat będzie ostatecznie uzależniona od ich weryfikacji. Przypomnijmy, że nabór ruszył 17 sierpnia tego roku. Aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada 2022 roku. Zgodnie ze zmianą ustawy o dodatku węglowym, wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, gminy mają na jego wypłatę nie jak pierwotnie miesiąc, lecz dwa miesiące od złożenia wniosku. Nowe przepisy zakładają ponadto, że dodatek będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Franciszkańskiej 7 (pok. nr 2 – parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00-14:00 lub elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA: W przypadku składania korespondencji elektronicznie konieczne jest podpisanie pisma przewodniego (ewentualnie formularza) wraz z wszystkimi załącznikami podpisem zaufanym/kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na przykładzie platformy ePUAP – jeśli do pisma ogólnego lub innego formularza zamierzamy dodać załączniki to każdy z tych załączników, przed dodaniem, musi zostać osobno podpisany podpisem zaufanym/kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Można to zrobić za pomocą narzędzia online – [ kliknij ]

Skip to content