Wykaz Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

L.p.Nazwa placówkiAdresDane teleadresowePowiat
1Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.59-600 Lwówek Śląski
ul. Gustawa Morcinka 7
tel. 75 782 01 04
e-mail: sekretariat@pczlwowek.pl
lwówecki
2Stowarzyszenie św. Celestyna57-100 Strzelin Mikoszów 27tel. 71 395 81 01
e-mail: sekretariat@celestyn.pl
strzeliński
3PSYCHOLOGUS spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością51-180 Psary ul. Długa 28atel. 735 99 22 11
e-mail: psychologus@icloud.com
m. Wrocław
4Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej54-235 Wrocław
ul. Białowieska 74 a
tel. (71) 350-17-30 w. 32
e-mail: rejestracja@neuropsychiatria.com
m. Wrocław
5Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
51-149 Wrocław
ul. Koszarowa 5
tel. 71 700 30 00 lub 71/ 326-13-27 do 31, (71) 39 25 356
e-mail: gromkowski@szpital.wroc.pl
m. Wrocław
6Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży50-020 Wrocław
ul. Wołowska 9
tel. 71 352 84 12
e-mail: sekretariat@dopdim.pl
m. Wrocław
7Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej53-208 Wrocław
ul. Podróżnicza 26-28
tel. 71 316 00 00
e-mail: spzoz@spzoz.wroc.pl
m. Wrocław
8Fundacja "Promyk Słońca"50-088 Wrocław
ul. Swobodna 8 a
tel. 71 782 77 77 e-mail: fundacja@promykslonca.plm. Wrocław
9Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu59-700 Bolesławiec
ul. Aleja Tysiąclecia 30
tel. 75 616 26 48 wew. 316 (całodobowy)
e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl
bolesławiecki