Wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego

Gmina Miasto Świdnica uzyskała dofinansowanie projektu „Wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego”, w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 r.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie rodzin w zakresie występujących trudności psychicznych u dzieci oraz młodzieży w wieku dorastania. Porusza tematy związane z zaburzeniami występującymi u dzieci i młodzieży, przekazuje praktyczne wskazówki dla rodziców, po czym można poznać, że dziecko i rodzina potrzebują specjalistycznej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, jak sobie radzić z zaburzeniami u dziecka w życiu codziennym i gdzie szukać wsparcia. W okresie od maja do grudnia 2017 r. w Świdnicy realizowane będą działania edukacyjne dla rodziców na terenie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, przewidziany jest cykl artykułów prasowych, plakaty i broszury oraz spot telewizyjny dokumentujący przebieg działań w ramach projektu. Rodzice będą mieli możliwość udziału w warsztatach psychoedukacyjnych w zakresie rozumienia trudności psychicznych występujących u dzieci i młodzieży oraz skorzystania z konsultacji indywidualnych ze specjalistami: psychiatrą dziecięcym, terapeutą rodzinnym, terapeutą uzależnień i psychologiem.

Poszczególne działania w projekcie mają na celu zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz istotnego wpływu funkcjonowania rodziny w tym zakresie. Posłużą przekazaniu niezbędnej wiedzy w zakresie prawidłowego wychowywania dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz wspieraniu prawidłowych postaw rodzicielskich.

Na realizację zadania Gmina Miasto Świdnica otrzymała dotację w kwocie 34.090 zł.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8778,wyniki-konkursu-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi.html

Skip to content