Warsztaty WenDo

W dniach 14,15 października 2019 r. w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy na co dzień zajmujący się rodzinami doświadczającymi przemocy w rodzinie uczestniczyli w warsztatach WenDo.

WenDo jest metodą budowania pewności siebie, asertywnej postawy i samoobrony dla dziewcząt i kobiet, a więc wzmacniania kompetencji społecznych. Powstała na przełomie lat 60-tych i 70 –tych w Kanadzie i od początku łączy w sobie samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. WenDo rozwijało się bardzo szybko, wzbogacając się o coraz nowe elementy i pomysły na to, jak bronić się przed atakiem, a przede wszystkim o to, jak do niego nie dopuścić. W Polsce warsztaty WenDo prowadzone są od 2001 roku.

Od „zwykłej” samoobrony WenDo różni się między innymi tym, jak wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. Wyraża się to przekonaniem, że nikt nie ma prawa naruszać naszych granic. Poznając swoje własne granice, uczymy się także szanować granice innych ludzi. WenDo jako także metodą samoobrony psychicznej pokazuje, jak ważna jest umiejętność wyznaczania i ochrony własnych granic. Jest to ważny aspekt WenDo jako profilaktyki przemocy. WenDo jest po prostu sposobem na to, jak nie dopuścić do eskalacji konfliktu czy przemocy. Aby wziąć udział w warsztatach WenDo nie potrzeba siły ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić. WenDo uczy się dziewczynki (od 7. roku życia) oraz kobiety starsze bez ograniczenia wiekowego a także kobiety z różnym stopniem sprawności. Podczas WenDo każda uczestniczka nauczy się najprostszych, ale zarazem najbardziej skutecznych technik, które nie wymagają miesięcy żmudnych ćwiczeń. Udział w warsztatach pozwala zwiększyć swoje umiejętności w zakresie:

  • skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji,
  • rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic,
  • podejmowania decyzji,
  • reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne,
  • samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści,
  • działania pod wpływem stresu.

Ponadto zwiększa:

  • poczucie pewności siebie.

Magda Szewciów – certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, jako trenerka zajmuje się także edukacją z zakresu różnorodności, równości płci, a także przeciwdziałania przemocy (w tym seksualnej) i przeciwdziałania dyskryminacji. Ukończyła Kurs Trenerski w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Dramy Stosowanej I Stopnia, Akademię Trenerów i Działaczy Antydyskryminacyjnych oraz Szkołę Gender Mainstreaming IBL PAN. Odbyła roczny staż w The Haven Wolverhampton – pozarządowej organizacji wspierającej kobiety i ich dzieci doznające przemocy i/lub bezdomności, działającej na terenie Wolverhampton i West Midlands w Anglii.

Lena Bielska – certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka antydyskryminacyjna i consent, trenerka dramy stosowanej. Założycielka i prezeska Fundacji HerStory, gdzie zajmuje się historią i herstorią mówioną, edukacją antydyskryminacyjną i wielokulturową. We wrocławskim oddziale Centrum Praw Kobiet prowadzi sesje indywidualne dla kobiet wychodzących z trudnych sytuacji życiowych. Aktywistka Sieci Herstorycznej, doktorantka UMCS. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy planuje organizacje warsztatów WenDo dla mieszkanek Świdnicy w styczniu 2020. Warsztaty dla grypy 14 kobiet trwają 2 dni w godzinach od 9.00 do 15.00.Zainteresowane osoby prosimy aby zgłaszały swoją chęć uczestnictwa za pomocą SMS – em pod nr telefonu 602-621-749. Decyduje kolejność zgłoszeń.