Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży

W maju, w świdnickich szkołach podstawowych rozpoczął się cykl warsztatów psychoedukacyjnych  przeznaczonych dla młodzieży, w zakresie radzenia sobie z agresją w relacjach rówieśniczych „Bezpieczne dorastanie”.

Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości dotyczącej skutków stosowania przemocy, sposobów jej przeciwdziałania, a także rozwijanie wśród młodzieży empatii i tolerancji wobec innych. Zajęcia nastawione są maksymalnie na aktywną pracę uczestników. Podczas ćwiczeń młodzi ludzie uczą się m.in. rozpoznawać emocje i stany, takie jak lęk, wstyd, złość, smutek, bezradność, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami i konstruktywnie wyrażać swoje emocje oraz jak odróżnić je od destruktywnych zachowań będących źródłem agresji wynikającej z lęku, a nie z odwagi. Dyskutują o niebezpieczeństwach i skutkach zachowań agresywnych w internecie, o przemocy nie tylko fizycznej, ale także psychicznej. Uświadamiają sobie, że zachowania, takie jak wyśmiewanie, obraźliwe komentarze umieszczane w internecie, publikowanie zdjęć wbrew woli osoby, która jest na zdjęciu, to także przemoc. Według uczniów zajęcia są ciekawe i bardzo potrzebne. Zachęcają do empatii, uczą tolerancji i okazywania wzajemnego szacunku w relacjach rówieśniczych, a także dają możliwość wyrażenia swojego zdania oraz dzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami     w przyjaznej atmosferze.

Zajęcia prowadzi Pan Piotr Piotrowski psychoterapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autor programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim, posiadający duże doświadczenie w pracy indywidualnej z pacjentem młodzieżowym i dorosłym oraz doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii grupowej.

Szkoły i uczniowie nie ponoszą kosztów udziału w warsztatach. Finansowane są ze środków Miasta Świdnicy. Stanowią element działań podejmowanych w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Skip to content