Uwaga! Nadciąga fala upałów

Zwracamy się do mieszkańców Świdnicy z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób wymagających wsparcia, narażonych na działania wysokich temperatur. Większość z nas jest odpowiednio przygotowana ale są też tacy, którzy ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, czy różne sytuacje losowe, nie poradzą sobie są ze skutkami upałów. Pamiętajmy o nich.

Skip to content