Szkolenie dla wolontariuszek z Dziennego Domu Senior-Wigor

W dniu 07.10.2020 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy odbyło się szkolenie dla wolontariuszek z Dziennego Domu Senior-Wigor, które wyraziły chęć, by wspierać inne osoby starsze, w formie zdalnej. Celem szkolenia  było przybliżenie idei wolontariatu, wyjaśnienie specyfiki prowadzenia wsparcia przez telefon, edukacja nt. mocnych i słabych stron tej formy pomocy, zapoznanie z prawami oraz zasadami, obowiązującymi wolontariuszy.

Szkolenie uwzględniało także pracę nad zasobami własnymi wolontariuszy, przede wszystkim w zakresie budowania granic, asertywności i świadomości potrzeb własnych. Istotnym punktem spotkania było przybliżenie profilu osób korzystających z takiej formy wsparcia, ze szczególnym naciskiem ich potrzeb. Szkolenie prowadził psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Skip to content