Szkolenia – przemoc wobec dziecka / przemoc w rodzinie

 

Gmina Miasto Świdnica wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy organizuje w dniach 24-25 listopada 2016 r. dwa szkolenia realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia z Warszawy.

Szkolenia „Grupy robocze w praktyce” adresowane są do osób pracujących w Zespole Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych, które na co dzień realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Tematem szkolenia w dniu 24 listopada 2016 r. są działania w sytuacji przemocy wobec dziecka, w tym w szczególności co to znaczy, że dziecko jest krzywdzone, jak diagnozować różne typy przemocy wobec dziecka, prowadzenie w takich przypadkach procedury Niebieskie Karty i podejmowanie działań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej oraz praca z osobami, które krzywdzą dziecko i tymi, które mogą je wspierać.

Dnia 25 listopada 2016 r. szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dorosłymi osobami doznającymi przemocy w rodzinie w ramach ZI/GR. Dotyczyć będzie w szczególności pracy w grupie roboczej, tworzenia strategii postępowania w indywidualnych przypadkach, prowadzenia rozmowy z osobami doznającymi przemocy oraz motywowania do współpracy i podejmowania działań.

Zajęcia odbędą się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Westerplatte 47. Poprowadzi je Paula Klemińska, mgr pedagogiki specjalnej i mgr psychologii, certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalistka Stowarzyszenia Niebieska Linia, praktyk z doświadczeniem w tworzeniu koncepcji funkcjonowania i pracy w zespołach interdyscyplinarnych.