Szkoła dla rodziców i wychowawców

 

W Świdnicy ruszają kolejne edycje warsztatów, na których rodzice i wychowawcy doskonalą swoje umiejętności wychowawcze i otrzymują wsparcie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program uczy przede wszystkim otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie i w szkole oraz jak budować silne więzi emocjonalne między dorosłymi a dziećmi.

Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” obejmują 10 spotkań, po 4 godziny lekcyjne, 1 raz w tygodniu. W październiku rozpoczną się spotkania w trzech grupach, w tym prowadzone będą:

– 2 grupy części I Budowanie relacji dorosły-dziecko,

– 1 grupa części II Wspieranie procesu budowania wzajemnych, opartych na więzi i szacunku, relacji między dziećmi (przeznaczona dla osób, które ukończyły część I warsztatów).

Zajęcia prowadzą doświadczone, certyfikowane trenerki Programu, w oparciu o Standardy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie:

Udział w zajęciach jest bezpłatny dla mieszkańców Świdnicy, jednak w związku z dużym zainteresowaniem konieczne są wcześniejsze zapisy u realizatorek.