Szkoła dla rodziców i wychowawców

Silna więź emocjonalna z rodzicami, głębokie i ciepłe relacje w rodzinie, to najważniejszy czynnik chroniący dziecko przed negatywnymi wpływami. Tego właśnie uczy „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie i poza nią, relacji opartych na wzajemnym szacunku i współpracy, służących tworzeniu środowiska najbardziej wspierającego naturalny rozwój dziecka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy i Urząd Miejski w Świdnicy po raz kolejny zapraszają rodziców i wychowawców do udziału w warsztatach. Zajęcia prowadzone są zgodnie ze Standardami Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, przez dwóch trenerów posiadających certyfikat realizatora programu wydany przez Ośrodek. Odbywają się raz w tygodniu, w grupach maksymalnie 12-15 osobowych, w formie 10 spotkań, po 4 godziny lekcyjne.

Na 2018 r. zaplanowano w ramach programu:

  • 4 edycje części I „Budowanie relacji dorosły-dziecko”, w terminach:

– 15 stycznia – 19 marca,

– 17 stycznia – 21 marca,

– 28 marca – 13 czerwca,

– 3 października – 12 grudnia;

  • 2 edycje części II „Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi”, w terminach:

– 26 marca – 11 czerwca,

– 1 października – 10 grudnia;

  • 1 edycję części III dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniającą problemy wieku dorastania”, w terminie:

– 5 października – 14 grudnia.

W kolejnych częściach mogą brać udział osoby, które ukończyły poprzednie etapy programu.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak w związku z dużym zainteresowaniem konieczne są wcześniejsze zapisy. Prowadzą je realizatorki:

Szczegóły dotyczące Programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w zakładce „Ośrodek-Projekty”.

Skip to content