Świdnickie Jaskółki w akcji

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Gminą Miasto Świdnica (realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) są w trakcie realizacji projektu „Świdnickie Jaskółki”. Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności osób, kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej, a tym samym wzrost potencjału umożliwiającego samodzielne utrzymanie, autonomiczne funkcjonowanie oraz łączenie życia osobistego i zawodowego. W ramach tych działań uczestnicy min. biorą udział w warsztatach tematycznych, aktywnościach fizycznych oraz wycieczkach krajoznawczych.

[WRGF id=4196]

Skip to content