Świdnicka Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Dobra więź emocjonalna z rodzicami i rodziną to najważniejszy czynnik chroniący dziecko przed narkotykami, alkoholem i negatywnym wpływem grupy rówieśniczej.

Po raz kolejny zapraszamy rodziców do udziału w warsztatach doskonalących praktyczne umiejętności budowania relacji z dzieckiem, opartych na wzajemnym szacunku i współpracy, służących tworzeniu środowiska najbardziej wspierającego jego naturalny rozwój. Świdnicka Szkoła dla rodziców i wychowawców prowadzona jest zgodnie ze Standardami Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, przez dwóch trenerów posiadających certyfikat realizatora programu wydany przez Ośrodek.

W ramach programu zostaną przeprowadzone 2 edycje pierwszej części pn. „Budowanie relacji dorosły-dziecko”, które rozpoczynają się w czerwcu i październiku 2016 r. i 1 edycja drugiej części pn. „Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi”, która rozpocznie się w październiku 2016 r. W części drugiej mogą wziąć udział osoby, które ukończyły pierwszy etap programu. Każda z edycji warsztatu obejmuje 10 spotkań jeden raz w tygodniu, po 4 godziny każde.

Zajęcia prowadzone są w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy. Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak w związku z dużym zainteresowaniem konieczne są wcześniejsze zapisy.

Zapisy prowadzą realizatorki:

Skip to content