Świdnicka Karta Dużej Rodziny

 

INFORMACJA

 

        Uprzejmie informuję, że obowiązująca w Polsce ustawa Prawo farmaceutyczne, która reguluje m.in. wymagania dotyczące aptek oraz reklamy produktów leczniczych, nie daje możliwości aptekom przystąpienia do programu  Świdnicka Karta Dużej Rodziny.

Art. 94 a. 1 wyżej wymienionej ustawy brzmi:

Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

Przystąpienie aptek do programów lojalnościowych, jakimi są lokalne programy karty dużej rodziny również traktowane jest jako reklama, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 11.03.2015 r. (II GSK 753/14).

Brak aptek, jako partnerów programu Świdnicka Karta Dużej Rodziny nie wynika z decyzji Prezydent Miasta Świdnicy, lecz jest wymogiem obowiązującego prawa.

Skip to content