Świdnicka Karta Dużej Rodziny

Zapraszamy rodziny wielodzietne, mieszkające na terenie Miasta Świdnicy, do wyrobienia Świdnickiej Karty Dużej Rodziny na rok 2019.

Karty wydawane są w siedzibie MOPS ul. Franciszkańska 7, pok. 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki do godz. 17.00.

Aby otrzymać karty dla członków rodziny wielodzietnej należy złożyć wniosek oraz okazać do wglądu:

  1. dokumenty tożsamości pełnoletnich członków rodziny;
  2. legitymacje szkolne w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (aktualna pieczęć);
  3. skrócony akt urodzenia, w przypadku dzieci, które nie realizują jeszcze obowiązku szkolnego;
  4. zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki, w przypadku młodzieży uczącej się, powyżej 18 roku życia;

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie www.karta.swidnica.pl, oraz udzielane są pod numerem telefonu 74 854-90-59 i w siedzibie MOPS przy ul. Franciszkańskiej 7.