Świdnica przeciw przemocy

zdjecie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy realizuje Projekt „Świdnica przeciw przemocy”, na który Gmina Miasto Świdnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000 zł ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2021 r. realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt jest adresowany do Mieszkańców Świdnicy. Obejmuje działania informacyjno-edukacyjne, które dostarczą wiedzy na temat problemu przemocy, jego skutków, radzenia sobie w sytuacji wystąpienia kryzysu i wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa w rodzinie oraz znaczenia wychowania w pokonywaniu zachowań agresywnych. Przekazane zostaną również informacje o tym, gdzie i w jakich formach można uzyskać profesjonalną, specjalistyczną i nieodpłatną pomoc oraz wsparcie.

W ramach projektu realizowane są działania:

  • kurs przeznaczony dla osób dorosłych, rodziców dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie, którego celem jest kształtowanie prawidłowych relacji i umiejętności rodzicielskich wobec dzieci,
  • spotkania wspierające dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie, o charakterze otwartym.

W ramach edukacji publicznej przygotowywane są materiały na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, uświadamiające zagrożenia płynące z przemocy oraz informujące o miejscach i formach pomocy:

  • informator „Jak sobie radzić z przemocą”,
  • artykuł i film, opublikowane w lokalnych mediach,
  • etiudy teatralne przedstawione na portalach społecznościowych przez podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury.

Mieszkańcy Świdnicy zaproszeni zostali również do wypełnienia ankiety na temat postaw rodzicielskich oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych w rodzinie. Jej wyniki posłużą do przygotowania oferty na lata następne, w zakresie zapobiegania występowaniu przemocy w rodzinie.

Dodatkowo w ramach cyklicznej Kampanii „Świdnica Przeciw Przemocy” Urząd Miejski w Świdnicy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, w okresie od września do grudnia realizuje szerokie działania dostępne dla wszystkich mieszkańców Świdnicy oraz specjalistów, którzy na co dzień wspierają rodziny zagrożone przemocą domową.

Zrealizowano już szkolenia „WenDo” i „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Przed nami kolejne, przeznaczone dla policjantów, pracowników pomocy społecznej oraz seniorów. W najbliższym czasie na mieście Mieszkańcy Świdnicy będą mogli zobaczyć plakaty, bilbordy oraz iluminację świetlną w Rynku, które dotyczyć będą świdnickiej Kampanii.

Projekt Gminy Miasta Świdnicy – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy „Świdnica przeciw przemocy” współfinansowany ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2021 r.

Skip to content