„Świdnica przeciw przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy rozpoczął cykl warsztatów doskonalących pracę pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy w rodzinie.