Świdnica przeciw przemocy

Mity i stereotypy mają duży wpływ na spostrzeganie przemocy w rodzinie. Wiele z nich stoi na straży jednej z największych wartości w naszej kulturze, jaką jest rodzina. Wyznaczają one role kobiecie, mężczyźnie i dzieciom. Są też takie, które w intencji ochrony rodziny usprawiedliwiają przemoc i postulują powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz:

  • „bliscy nie krzywdzą”
  • „ brudy pierze się we własnym domu”
  • „co to za ptak, co własne gniazdo kala?”
  • „jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył …”

Takie przekonania powodują, że sprawy rodzinne są trzymane w tajemnicy przed obcymi.

Jest to hamulec powstrzymujący reakcję osoby doznające przemocy i innych ludzi na to, co się dzieje w rodzinie.

Jeśli jesteś sąsiadem osoby krzywdzonej, słyszysz krzyki, awantury, płacz dzieci, widzisz, że Twoja sąsiadka ma siniaki- reaguj. Wezwij Policję lub powiadom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 

Projekt Gminy Miasta Świdnicy – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy „Świdnica przeciw przemocy” współfinansowany ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2021 r.