„Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych”

 

Zamawiający MOPS Świdnica informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., „Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

 

Szczegóły dostępne są pod adresem: [ kliknij ]

Skip to content