„Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu wskazanym przez Wykonawcę”

 

Zamawiający MOPS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., pn. „Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu wskazanym przez Wykonawcę” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Szczegóły dostępne są pod adresem: [ kliknij ]

Skip to content