Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – ankiety

Miasto Świdnica przystąpiło do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2025, przy wsparciu firmy EffiCon z Wrocławia. Jednym z jej zadań jest zdiagnozowanie najważniejszych problemów społecznych, jakie występują w Świdnicy, między innymi poprzez ankietę przeprowadzoną wśród mieszkańców.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ma ona charakter anonimowy i służy poznaniu Państwa opinii na temat problemów społecznych występujących na terenie miasta. Państwa ocena pomoże zdiagnozować te najważniejsze kwestie oraz określić najefektywniejsze sposoby ich rozwiązywania bądź minimalizacji – mówi Danuta Nowicka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych.

Do 27 listopada na ulicach miasta świdniczanie będą mogli spotkać ankieterów z firmy EffiCon. Ankieta dostępna jest także na stronie: http://problemyspoleczne.badanie.net/

Wypełnienie jej zajmie Państwu kilkanaście minut. Przygotowaliśmy 30 pytań, które dotyczą miedzy innymi bezdomności, wykluczenia społecznego, problemu uzależnień, niepełnosprawności czy też bezpieczeństwa na terenie miasta – dodaje Danuta Nowicka.

Skip to content